změna úředních hodin kanceláře ZV ZO SOSaD Ústí nad Labem

Autor: Jan Kadečka <(at)>, Téma: Základní organizace, Vydáno dne: 22. 02. 2022 Z organizačních důvodů dojde v období 28. 2. - 31. 3. 2022 ke změně úředních hodin v kanceláře ZV ZO.

Důvod: hospitalizace sekretáře. Zastupování: předseda ZO 

Úřední hodiny budou zveřejněny na webových stránkách vždy pro aktuální týden.

Prosíme o informování se o aktuálnosti úředních hodin kanceláře v den návštěvy, a to jak na internetu nebo telefonicky.

Děkujeme ZV