Sportování v Babylonu

Autor: Jan Kadečka <(at)>, Téma: Kulturní akce, Vydáno dne: 30. 09. 2022

  Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

ve spolupráci se zaměstnavatelem Správa železnic, státní organizace, ČD, a.s. a ČD Cargo, a.s. pořádají

sportovně – kulturní akci

Sportování v Babylonu

 

Pořadatel:                  Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

 

Termín:                      11. – 13. 11. 2022Více

Přihlášky:             Příjem přihlášek od 10. 10. 2022, od 9:00 hod na sekretariát SOSaD, tel. 972 241 366, pí Kuchařová. Při přihlášení je nutno nahlásit jméno, příjmení a datum narození.

 

Účastnický popl.:        500,- Kč/účastníka SŽ, 2000,- Kč/ účastníka ČD, ČDC

                                       Poplatek zaslat na bankovní účet KB 43-2207550287/0100.

                                       

Maximální počet:       45 účastníků.

 

Organizátor:              ZO Děčín, Mgr. Lubomír Michalec.

                                  

Místo konání:             Liberec.

 

Doprava:                    Vlastní.

 

Podmínky účasti:  Podmínky jsou stanoveny směrnicemi pro organizování a financování sportovních a kulturních akcí hrazených z prostředků C-FKSP SŽ a C-SF ČD a ČDC.

 

Náklady na akci:        5 282,- Kč/úč. 4 782,- Kč bude hrazeno z prostředků C-FKSP SŽ.

                                     5 282,- Kč/úč. 3 282,- Kč bude hrazeno z prostředků C-SF ČD a ČDC.

 

Pojištění:                    Účastníci jsou povinni uzavřít po dobu konání akce základní úrazové pojištění na vlastní náklady individuálně.

 

Ubytování:                 Nástup 11. 11. v odpoledních hodinách, odchod 13. 11. po snídani (prop.budou upřesněny).

 

Stravování:                Polopenze.

 

Propozice:                  V ceně jsou zahrnuty vstupy do bazénu, IQLANDIA a další.