Plavání v TROPICAL ISLANDS

Autor: Jan Kadečka <(at)>, Téma: Kulturní akce, Vydáno dne: 30. 09. 2022Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

ve spolupráci se zaměstnavatelem Správa železnic, státní organizace, ČD, a.s. a ČD Cargo, a.s. pořádají

sportovně – kulturní akci

Plavání v TROPICAL ISLANDS

 

Pořadatel:                  Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

Termín:                      23. 10. 2022

 

 

 

Přihlášky:            Příjem přihlášek od 6. 10. 2022, od 9:00 hod na sekretariát SOSaD, tel. 972 241 366, pí Kuchařová. Při přihlášení je nutno nahlásit jméno, příjmení a datum narození.

 

Účastnický popl.:        500,- Kč/účastníka. Poplatek se bude vybírat v autobuse.

 

 

 

Maximální počet:        45 účastníků.

 

 

 

Organizátor:              ZO Děčín, Mgr. Lubomír Michalec.

                                  

Místo konání:             Berlín.

 

Doprava:                    Autobusem. Odjezd 5:30 hod Děčín hl. vlakové nádraží,

                                                                      5:50 hod Ústí nad Labem, tzv. „myší díra“.

 

 

 

Podmínky účasti:   Podmínky jsou stanoveny směrnicemi pro organizování a financování sportovních a kulturních akcí hrazených z prostředků C-FKSP SŽ a C-SF ČD a ČDC.

 

 

 

Náklady na akci:        2 500,-  Kč/úč. 2 000,- Kč bude hrazeno z prostředků C-FKSP SŽ a C-SF ČD                                        a ČDC.

 

Pojištění:                    Účastníci jsou povinni uzavřít po dobu konání akce základní úrazové pojištění na vlastní náklady individuálně.

 

Ubytování:                 Bez ubytování.

 

 

 

Stravování:                Plná penze.

 

Propozice:                  V ceně jsou zahrnuty vstupy do bazénů vnitřních i venkovních + sauna.