Základní organizace >> Závádění aplikace centrálních rozkazů

Závádění aplikace centrálních rozkazů   

Dne 10. 8. 2021 proběhla schůzka zástupců zaměstnavatele a odborové organizace SOSaD Ústí nad Labem.

 

Program schůzky - zavedení aplikace centrálních rozkazů a vydání dokumentu SŽ PO 06/2021 – NPŘ OŘ UNL s účinností od 10. 8. 2021.

 

 

Zaměstnavatel byl ústně upozorněn na porušení ZP § 300 a PKS SŽ.

Zaměstnavatel, přestože nebyl schopen předložit normy technologického a pracovního postupu pro dané pracoviště, kterým se určují, jakým způsobem má být vykonávána konkrétní práce, která se uskutečňuje za určitých předepsaných technicko - organizačních podmínek na daném pracovišti, je stále přesvědčen, že zavedení aplikace centrálních rozkazů a vydání dokumentu SŽ PO 06/2021 – NPŘ OŘ UNL s účinností od 10. 8. 2021a tím navýšení přípravy rozkazů z 11 na 30 klientů, nepřestavuje žádnou navýšenou pracovní zátěž pro výpravčího na daném pracovišti St.5 Ústí nad Labem – západ.

Zástupci odborové organizace o tom nejsou přesvědčeni a upozornili zaměstnavatele na zhoršení pracovních podmínek na danem pracovišti. Upozornili ho na možné riziko selhání lidského činitele v důsledku fyziologického a neuropsychického zatížení zaměstnance.

Požádali zaměstnavatele o provedení normy spotřeby práce.

Zaměstnavatel odmítl, bude provádět svoje interní šetření.

Pro SOSaD je to zbytečné zdržování v dané věci, protože šetření mají provádět ti samí zaměstnanci, co stojí za přípravou již vydaného dokumentu.

Zaměstnavatel uvažuje normu vytvořit s pomocí daných výpravčích na pracovišti. Zapojení zaměstnanců do přípravy normy spotřeby práce na jejich pracovišti není zcela běžné, ale nelze ho odmítnout.

Proto SOSaD podal žádost, aby novou normu spotřeby práce nevytvářel metodou samosnímku pracovní směny a normu spotřeby práce provedl k tomu odborně způsobilý zaměstnanec Správy železnic, určený k normování práce.   

Zároveň podali návrh, aby dokument SŽ PO 06/2021 – NPŘ OŘ UNL byl přepracován do stejné podoby jako před jeho účinností jen s využitím nové aplikace.

Zaměstnavatel toto odmítl.

 

Na této schůzce nebylo dosaženo shody.

 

Další jednání v této záležitosti 24. 8. 2021

 

Zaměstnavateli byl odeslán dopis s nesouhlasným stanoviskem SOSaD Ústí nad Labem na postup zavádění aplikace centrálních rozkazů, s jasným požadavkem na nápravu v dané věci.

 

 


| Autor: Jan Kadečka | Vydáno dne 10. 08. 2021 | 256 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
ÚŘEDNÍ HODINY ZV
01.01.2022:

PONDĚLÍ    8:15 - 12: 15 

ÚTERÝ        8:15 - 12: 15 

STŘEDA      8:15 - 12: 15 

 

 

Vyhledávání

Vyhledat text

Čtenář:

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!

Code & design by TRISKELION Multimedia © 2007. Powered by phpRS